Thứ ba, 31/1/2023
Thứ sáu, 27/7/2012, 17:10 (GMT+7)

Quan Lạn, Quảng Ninh, Việt Nam

Buổi sáng trên bãi biển Quan Lạn