Chủ nhật, 3/3/2024
Thứ năm, 10/5/2018, 19:00 (GMT+7)

Quá trình hình thành hố tử thần dài 220 m ở New Zealand

Hố tử thần dài bằng hai sân bóng đá ở Đảo Bắc, New Zealand, là kết quả từ quá trình đá vôi bị nước mưa hòa tan hàng nghìn năm.