Thứ bảy, 4/2/2023
Thứ tư, 19/9/2012, 10:07 (GMT+7)

Phút nghỉ ngơi

Trước là Gánh hàng hoa giờ là xe hoa nhưng thân phận người bán hình như vẫn vậy!.