Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 18/12/2023, 19:00 (GMT+7)

Phương tiện hiện đại nào có bản vẽ từ thời Phục Hưng?

Từ thời kỳ Phục Hưng người ta đã tìm thấy những bản vẽ có nguyên tắc hoạt động giống với các phương tiện hiện đại rồi.

Trùm Sò