Thứ sáu, 8/12/2017, 07:00 (GMT+7)

Bài giải hay của Lê Bá Khánh Trình ở Olympic 1979

Bài giải của Lê Bá Khánh Trình ngắn gọn, không phức tạp như đáp án ban đầu. Nhờ đó, ông giành thêm giải thưởng đặc biệt.

Dương Tâm

Điều chỉnh kích thước chữ