Thứ tư, 15/7/2020
Thứ ba, 29/1/2019, 19:00 (GMT+7)

Phản ứng của cơ thể khi ợ hơi ngoài không gian

Môi trường ngoài không gian gần như không có trọng lực nên mọi thứ trong dạ này sẽ bị tống ra ngoài nếu chúng ta ợ.