Quay lại Xe Thứ ba, 28/3/2023

So sánh xe

So sánh xe cùng phân khúc

VS
Toyota Vios 2021

Toyota Vios 2021

Khoảng giá: 489 triệu - 641 triệu

Volkswagen Virtus 2023

Volkswagen Virtus 2023

Khoảng giá: 949 triệu - 1 tỷ 069 triệu

So sánh
VS
Honda City 2021

Honda City 2021

Khoảng giá: 529 triệu - 599 triệu

Toyota Vios 2021

Toyota Vios 2021

Khoảng giá: 489 triệu - 641 triệu

So sánh
VS
Hyundai Accent 2021

Hyundai Accent 2021

Khoảng giá: 426 triệu - 542 triệu

Volkswagen Virtus 2023

Volkswagen Virtus 2023

Khoảng giá: 949 triệu - 1 tỷ 069 triệu

So sánh