Thứ bảy, 26/9/2020
Thứ bảy, 30/11/2019, 16:30 (GMT+7)

Những nơi có thể tồn tại sự sống trong hệ Mặt Trời

Các mặt trăng Europa, Enceladus và Titan là những thế giới đại dương lỏng có thể hỗ trợ sự sống hình thành và phát triển.

Những nơi có thể tồn tại sự sống trong hệ Mặt Trời
 
 

Đồ họa: Augusto Carballido