Thứ sáu, 30/9/2022
Thứ hai, 18/9/2017, 13:46 (GMT+7)

Những biến đổi trên khuôn mặt nếu con người rụng hết răng

Chiều cao khuôn mặt giảm, cằm nhô ra và các góc môi bắt đầu xệ xuống sau khi chúng ta bị rụng hết răng.