Thứ sáu, 12/8/2022
Thứ ba, 29/12/2020, 08:10 (GMT+7)

Nhiều nguyên nhân khiến trẻ em tham gia hoạt động kinh tế

Trên 1,7 triệu trẻ em tham gia các hoạt động kinh tế với nhiều nguyên nhân, như: Tạo thu nhập hộ gia đình; muốn có nghề; không đi học...

Việt Chung - Hoàng Phương