Thứ ba, 7/2/2023
Thứ hai, 30/7/2012, 09:27 (GMT+7)

Nha Trang bình minh :)

One of my best pics.