Nhà sư: 'Chưa biết sẽ quản lý tài khoản công đức ra sao'

Quy định về việc mở tài khoản tiền công đức sẽ có hiệu lực từ 19/3, nhưng nhiều sư thầy cho biết vẫn bối rối với cách quản lý mới.

Nguyễn Đoàn

Liên hệ: 084 666 0123 hoặc tại email.