Thứ tư, 22/3/2023
Thứ hai, 2/8/2021, 19:32 (GMT+7)

Nhà khoa học được ví như 'mẹ của bom nguyên tử'

Lise Meitner là người phát hiện phản ứng phân hạch hạt nhân và nguồn năng lượng khổng lồ do phản ứng này tạo ra thông qua các thí nghiệm.