Chủ nhật, 28/11/2021
Nguy - Cơ         Thứ bảy, 22/5/2021, 08:00 (GMT+7)

Người đưa thương hiệu nước uống Bidrico ra thế giới

Từ hai bàn tay trắng, ông Nguyễn Đặng Hiến - Chủ tịch công ty Tân Quang Minh - thành công đưa thương hiệu nước uống Bidrico ra thế giới.