Thứ ba, 7/2/2023
Thứ bảy, 24/11/2012, 09:34 (GMT+7)

Nghĩ suy

- Có những người đi qua đời mình...Vô tình và vụt qua - Có những người chỉ đứng bên ngoài đời mình..Lặng nhìn