Chủ nhật, 3/3/2024
Thứ bảy, 9/12/2023, 04:00 (GMT+7)

Nghề ra lệnh cho AI

Tìm hiểu và ứng dụng AI vào công việc, công ty của anh Tony Đức thay đổi 70% công việc của nhân sự theo hướng ai cũng là một kỹ sư ra lệnh cho AI.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Nguyễn Hằng
×
Nghề ra lệnh cho AI