Thứ bảy, 1/4/2023
Thứ bảy, 6/8/2022, 20:00 (GMT+7)

'Ngay khi thăng tiến, chồng tôi ngoại tình'

Cáng đáng cả kinh tế lẫn con cái cho đến khi sinh con thứ 2 để chồng ổn định công việc nhưng ngay khi được thăng chức, chồng Giang lập tức có quỹ đen và "qua lại" với đồng nghiệp.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Nguyễn Hằng

×
'Ngay khi thăng tiến, chồng tôi ngoại tình'