Thứ bảy, 2/7/2022
Thứ sáu, 3/8/2018, 10:20 (GMT+7)

Nấm ký sinh ăn sạch cơ thể ruồi rồi phá bụng chui ra

Nấm ký sinh điều khiển ruồi leo lên chỗ cao chờ chết rồi làm vỡ bụng chúng để phát tán bào tử sau khi ăn hết bên trong cơ thể.