Thứ bảy, 5/12/2020
Thứ ba, 6/12/2016, 11:42 (GMT+7)

Mức độ yên bình của Việt Nam so với khu vực và thế giới

Việt Nam đứng thứ 59 trên tổng số 163 quốc gia tham gia khảo sát đánh giá mức độ yên bình.

Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (GPI) giúp đo lường mức độ hòa bình của một quốc gia, khu vực. GPI do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP), trụ sở ở Sydney, Australia, đưa ra và phát triển với sự tham vấn cùng những chuyên gia từ các ủy ban hòa bình quốc tế, viện chính sách.

GPI bao gồm 23 chỉ số về định tính về định lượng như an ninh xã hội, bất ổn chính trị, mức chịu ảnh hưởng từ chủ nghĩa khủng bố, chi tiêu quốc phòng, xuất khẩu vũ khí...

Việt Chung