Thứ ba, 31/1/2023
Thứ hai, 6/8/2012, 09:39 (GMT+7)

MOT GOC BIEN DAO LY SON

Vẳng nghe tiếng trẻ con Lý Sơn tranh luận với nhau về lá cờ Tổ quốc và biển của mình kéo dài tới tận nơi đâu...Chợt nhớ lại bài hát thuộc nằm lòng từ thời thơ ấu:" Lá cờ là cờ của ta. Công khó Ông Cha làm ra. Cháu con nên gìn giữ lấy. Muôn năm với nước non nhà!"