Mệnh lệnh trái tim

Lên đường vì tình thương

Ta đi theo lời Đảng

Sài Gòn dịch bùng phát

Dân chúng đang nguy nan

Covid đang lây lan

Để dân mình thiệt hại

Bộ đội ta hăng hái

Y tế đã lên đường

Làm theo lệnh trung ương

Quyết tâm dập hết dịch

Cứu dân là mục đích

Xây nước mạnh dân giàu

Cùng đoàn kết bên nhau

Đánh bại dịch Covid.

Nguyễn Văn Tráng

Nguyễn Văn Tráng, TP HCM

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×