Thứ hai, 24/6/2024
Thứ tư, 3/7/2019, 21:00 (GMT+7)

Lý do nhiều người có thể dự đoán mưa qua mùi không khí

Mùi của ozone hoặc các hạt thơm trong không khí có thể là dấu hiệu cho thấy những cơn mưa lớn xảy ra.