Thứ tư, 21/10/2020
Thứ tư, 20/11/2019, 07:00 (GMT+7)

Lý do giấy cũ ngả vàng

Giấy ngả vàng khi để lâu trong không khí là do cellulose và lignin, hai thành phần chủ yếu bên trong giấy, bị oxy hóa.

Lý do giấy cũ ngả vàng
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time