Thứ hai, 21/9/2020
Thứ ba, 24/5/2011, 22:34 (GMT+7)

Lối thoát

Nhìn con ong tìm đường để thoát ra ngoài lại nhớ lại 1 cảnh trong phim Tay Du Ký (Hồng Hài Nhi bị nhốt trong đài sen của Quan Thế Âm Bồ Tát)