Thứ tư, 28/10/2020
Thứ năm, 26/5/2011, 23:03 (GMT+7)

Lối nhỏ vào đời

Một con đường nhỏ thắp lên mùa đông Áo ai lộng gió và môi ai hồng Chân ai chim nhỏ se buồn lòng anh