Thứ sáu, 30/7/2021
Thứ hai, 26/10/2020, 04:00 (GMT+7)

Liên Hợp Quốc - 75 năm nhìn lại

Liên Hợp Quốc kỷ niệm 75 năm thành lập trong bối cảnh vô cùng nhạy cảm, phải đối mặt với câu hỏi: liệu sự tồn tại của tổ chức còn phù hợp với những gì đang diễn ra?