Thứ ba, 2/6/2020
Thứ tư, 11/4/2018, 14:30 (GMT+7)

Lao móc dọn rác vũ trụ sắp được thử nghiệm

Vệ tinh RemoveDebris mang theo lao móc và lưới chụp khổng lồ được tên lửa Falcon 9 của SpaceX phóng lên trạm ISS để tiến hành thử nghiệm.