Thứ bảy, 28/1/2023
Thứ hai, 26/11/2012, 16:38 (GMT+7)

Khất thực

Những ông Lục ở Châu Đốc đi khất thực vào sáng sớm.