Chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang gặp nhiều khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt vấn đề vốn. Để giúp các SME tăng tỷ lệ tiếp cận vốn thành công, phát huy thế mạnh, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động, VnExpress tổ chức bảng khảo sát ghi nhận ý kiến doanh nghiệp.

Câu trả lời của bạn sẽ góp phần giúp ban tổ chức nắm bắt được những khó khăn của doanh nghiệp, từ đó, phối hợp với những bên liên quan có giải pháp và đề xuất cụ thể, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển tốt hơn.

Đây là một câu hỏi bắt buộc

1. Doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lĩnh vực nào? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

2. Khó khăn doanh nghiệp bạn đang gặp phải là gì? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

3. Nếu có nhu cầu vay vốn trong thời gian tới, doanh nghiệp của bạn muốn vay theo hình thức nào? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

4. Nguyên nhân khiến doanh nghiệp bạn khó tiếp cận vốn vay ngân hàng? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

5. Bạn đánh giá như thế nào về quy trình cho vay của tổ chức tín dụng? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

6. Ngoài tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các nguồn nào khác? *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

7. Doanh thu năm 2021 của doanh nghiệp bạn đạt bao nhiêu? *

Mời bạn cung cấp thêm một số thông tin dưới đây:

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Họ và tên *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Số điện thoại *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Email *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Đơn vị công tác *

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Mã số thuế

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Địa chỉ doanh nghiệp *

(*) là các trường thông tin bắt buộc