Thứ hai, 22/7/2024
Thứ năm, 27/10/2022, 17:00 (GMT+7)

Khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại

Bảo hiểm tiền gửi không vì mục tiêu lợi nhuận, hướng tới bảo vệ người gửi tiền, thúc đẩy kỷ luật thị trường, góp phần giữ ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng.

Minh Huy