Thứ năm, 20/6/2024
Thứ tư, 19/6/2019, 14:24 (GMT+7)

Kế hoạch điều thêm 1.000 quân đến Trung Đông đối phó Iran của Mỹ

Lầu Năm Góc cho biết lực lượng bổ sung sẽ làm nhiệm vụ phòng thủ cũng như tăng cường năng lực tình báo của Mỹ trong khu vực.