Thứ tư, 27/1/2021
Thứ hai, 18/3/2019, 19:00 (GMT+7)

Kế hoạch 10 tỷ USD cứu quận đông dân nhất New York khỏi chìm

Thành phố New York thông qua kế hoạch bảo vệ quận đông dân nhất Manhattan khỏi bị nước biển nhấn chìm với chi phí lên tới 10 tỷ USD.