Quốc hội Chủ tịch nước Chính phủ Tòa án NDTC, Viện kiểm sát NDTC
Thứ năm, 29/7/2021, 00:24 (GMT+7)

Trong số 50 nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới, có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 vị tham gia Ban Bí thư, còn lại là các Ủy viên Trung ương.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã bầu hoặc phê chuẩn 50 nhân sự lãnh đạo bộ máy nhà nước, gồm các khối Chủ tịch nước; Chính phủ; Quốc hội; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước thứ 11 kể từ năm 1946, thay mặt Nhà nước về đối nội và đối ngoại.

Phát biểu nhậm chức, ông cam kết, "Chủ tịch nước sẽ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ trí thức trong và ngoài nước".

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được ủy nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ.

(Click hình để xem chi tiết)

27 nhân sự lãnh đạo Chính phủ

Cơ cấu số lượng bộ ngành của Chính phủ nhiệm kỳ mới giữ nguyên như khóa trước, với 22 cơ quan. Tuy nhiên, số lượng Phó thủ tướng giảm từ 5 xuống 4.

Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất gồm 27 chức danh, hai thành viên nữ, người trẻ nhất là Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị (45 tuổi).

45 - 55 tuổi
trên 55 tuổi

(click hình để xem chi tiết)

18 nhân sự lãnh đạo Quốc hội

Các chức danh lãnh đạo Quốc hội khóa XV mới gồm Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch và 13 Ủy viên Thường vụ. Trong đó, 14 nhân sự tái cử và bốn gương mặt mới.

Nhân sự mới bao gồm Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm.

45 - 55 tuổi
trên 55 tuổi

(click hình để xem chi tiết)

Lãnh đạo ngành Tòa án và Kiểm sát

Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cùng tái đắc cử nhiệm kỳ mới vào ngày 26/7, với tỷ lệ 96,19% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Cách đây hơn 5 năm, vào tháng 4/2016, ông Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Chánh án TANDTC và ông Lê Minh Trí kế nhiệm ông Bình. Hai ông đều xuất thân từ lực lượng công an.

(click hình để xem chi tiết)

Tổng kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh được Quốc hội bầu tiếp tục giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước, với tỷ lệ 94,39% tổng số đại biểu đồng ý, ngày 21/7.

Là một trong 50 chức danh được Quốc hội khóa XV bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp đầu tiên, ông Trần Sỹ Thanh giữ cương vị người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động của cơ quan này.

(click hình để xem chi tiết)

50 nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khóa XV đều tham gia Trung ương khóa XIII, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị là: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; trong khối Chính phủ có Phó thủ tướng Phạm Bình Minh; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm; khối Quốc hội có Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn. Ủy viên Bộ Chính trị còn lại là Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình.

Hai vị tham gia Ban Bí thư Trung ương là Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình; Phó thủ tướng Lê Minh Khái.

6 nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước là nữ, gồm: Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga; Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Về trình độ học vấn, có ba giáo sư là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (giáo sư kinh tế); Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm (giáo sư khoa học an ninh); Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long (giáo sư y học). Ngoài ra còn có 5 phó giáo sư; 14 tiến sĩ; 23 thạc sĩ; một kỹ sư; 4 cử nhân.

Người trẻ nhất nhiệm kỳ khóa XV là Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị (45 tuổi). Người nhiều tuổi nhất là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (67 tuổi).

Độ tuổi trung bình nhiệm kỳ này là 57,2 cao hơn đầu nhiệm kỳ trước 0,7 tuổi (56,5).

(Click từng tab để xem chi tiết)

Giáo sư
Phó giáo sư
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Kỹ sư
Cử nhân
Khóa XIV (Thống kê tại thời điểm năm 2016)
6%
10%
34%
26%
10%
14%
Khóa XV (Thống kê tại thời điểm năm 2021)
6%
10%
28%
46%
2%
8%

Các chỉ số kinh tế qua từng năm

Thu nhập bình quân đầu người vào năm 2015 là 2.109 USD. Chính phủ đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 3.700 USD và 2025 từ 4.700 đến 5.000 USD.

Tổng thu ngân sách (tỷ đồng)

Tốc độ tăng trưởng GDP (%)

Tổng sản phẩm quốc nội (tỷ đồng)

Thu nhập bình quân đầu người (USD)

Chỉ số giá tiêu dùng

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (USD)

Nội dung: Viết Tuân