LƯU TÂM

Chuyến bay đi quốc tế
3 tiếng
trước giờ
khởi hành

TỰ LÀM THỦ TỤC
(self-check-in)

Hình thức tự làm thủ tục trước chuyến bay qua

TỰ LÀM THỦ TỤC (self-check-in)

Hướng dẫn thực hiện

TỰ LÀM THỦ TỤC (self-check-in)

Hành lý ký gửi
Khách mang theo hành lý ký gửi
cần ra quầy gửi hành lý sau khi
hoàn thành thủ tục self-check-in

TỰ LÀM THỦ TỤC (self-check-in)

Trên Website
2 tiếng
trước giờ
khởi hành

LƯU TÂM

Chuyến bay nội địa
2 tiếng
trước giờ
khởi hành

TỰ LÀM THỦ TỤC (self-check-in)

Lợi ích của tự làm thủ tục
Làm thủ tục
trước khởi hành
tới 24h
Không phải xếp hàng dài
Đến thẳng quầy an ninh
sau khi hoàn thành thủ tục (*)
(*) Áp dụng cho khách khởi hành
từ Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất
không ký gửi hành lý
(*) Áp dụng cho khách khởi hành
từ Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhấtkhông ký gửi hành lý

TỰ LÀM THỦ TỤC (self-check-in)

Đối tượng áp dụng
Không áp dụng với một số trường hợp khách
đặc thù như: Khách yêu cầu dịch vụ đặc biệt
(suất ăn, y tế…), khách sử dụng vé miễn giảm cước,
khách đi cùng trẻ em dưới 2 tuổi...
Không áp dụng với một số trường hợp khách đặc thù như: Khách yêu cầu dịch vụ đặc biệt (suất ăn, y tế…), khách sử dụng vé miễn giảm cước, khách đi cùng trẻ em dưới 2 tuổi...
(*) Chi tiết xem phần

TỰ LÀM THỦ TỤC (self-check-in)

Trên quầy tự động
QUỐC NỘI
QUỐC TẾ
70
phút
45
phút
trước giờ khởi hành

LƯU TÂM

Cửa ra máy bay
30-40 phút
trước giờ
khởi hành

TỰ LÀM THỦ TỤC (self-check-in)

Chú ý
4 Điều cần biết để không bị trễ chuyến bay
4 Điều cần biết để không bị trễ chuyến bay

TỰ LÀM THỦ TỤC (self-check-in)

Thời gian muộn nhất để hoàn thành check-in
THỜI GIAN
MUỘN NHẤT
để hoàn thành check-in

LƯU TÂM

Chuyến bay đi quốc tế
KẾT
THÚC

50
phút
TRƯỚC
GIỜ
KHỞI
HÀNH*
(*) Một số sân bay trên thế giới có quy định khác,
hành khách tham khảo trên website của sân bay.
(*) Một số sân bay trên
thế giới có quy định khác,
hành khách tham khảo
trên website của sân bay.

HỖ TRỢ TẠI
KHU VỰC AN NINH

Sắp đến giờ cất cánh nhưng
bạn vẫn chưa hoàn thành
thủ tục an ninh
Hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ
nhân viên của Hãng hàng không

HÀNH LÝ TRẢ TRƯỚC

Dịch vụ dành cho hành khách biết chắc
hành lý ký gửi của mình có trọng lượng
lớn hơn
mức hành lý miễn cước.
Dịch vụ dành cho hành khách biết chắc hành lý ký gửi của mình có trọng lượng lớn hơn mức hành lý miễn cước.

HÀNH LÝ TRẢ TRƯỚC

Lợi ích của hành lý trả trước
Thời gian gửi hành lý.
40-70% chi phí
(so với mua hành lý
tính cước tại sân bay)

LƯU TÂM

Các mốc thời điểm quan trọng

LƯU TÂM

Chuyến bay đi quốc nội
KẾT
THÚC

40
phút
TRƯỚC
GIỜ
KHỞI
HÀNH

CHÚ Ý
LỜI PHÁT THANH
TẠI SÂN BAY

Thay đổi cửa ra máy bay
Tên hành khách
chưa có mặt tại
cửa ra máy bay

LƯU TÂM

HÀNH LÝ TRẢ TRƯỚC

Hướng dẫn thực hiện

HÀNH LÝ TRẢ TRƯỚC

Thời gian mua hành lý trả trước
Muộn nhất
6 tiếng
trước giờ
khởi hành

LƯU TÂM

Cửa ra máy bay
ĐÓNG
CỬA

15
phút
TRƯỚC
GIỜ
KHỞI
HÀNH