Thứ năm, 16/3/2017, 08:00 (GMT+7)
|

Làm thế nào để được trả bảo hiểm nhân thọ trong 30 phút


Những trường hợp tử vong không liên quan đến HIV hoặc bị bệnh thông thường sẽ được Prudential thanh toán tại quầy chỉ trong nửa giờ.

Trường hợp nằm viện

  • Hợp đồng duy trì liên tục
  • Thuộc 76 bệnh thông thường
  • Yêu cầu giải quyết quyền lợi nằm viện lần đầu tiên kể từ khi tham gia bảo hiểm
  • Trả tối đa 4 triệu đồng

Chứng từ yêu cầu:

Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo mẫu Prudential

Giấy ra viện (có mộc Bệnh viện)

Biên lai/ Hóa đơn viện phí (có mộc Bệnh viện)

Trường hợp tử vong

  • Hợp đồng duy trì liên tục
  • Nguyên nhân tử vong không thuộc điều khoản loại trừ của sản phẩm
  • Trả tối đa 100 triệu đồng

Chứng từ yêu cầu:

Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo mẫu Prudential

Trích lục khai tử

Giấy báo tử hoặc Giấy ra viện nếu Khách hàng nhập viện điều trị trước khi tử vong

Biên bản tai nạn (nếu có) nếu Khách hàng tử vong do tai nạn

Quy trình chi trả

  • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ Khách hàng 5 phút
  • Thẩm định hồ sơ 15 phút
  • Hoàn tất Thư báo & thủ tục chi trả 10 phút

Bảo lãnh viện phí

Chương trình dành riêng cho Khách hàng Prudential đang tham gia:

Hỗ trợ Viện phí & Phẫu thuật

Chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Phú Tâm An

Hệ thống bệnh viện liên kết

Hiện nay Prudential đã liên kết với 125 Bệnh viện mạng lưới trên toàn quốc.

Quy trình bảo lãnh viện phí

Khi nhập viện:

Khách hàng cung cấp cho Bệnh viện:

Số CMND của bệnh nhân, hoặc

Số hợp đồng bảo hiểm

Bệnh viện sẽ xác nhận ngay Khách hàng có thỏa điều kiện bảo lãnh hay không?

Trước khi xuất viện:

Bệnh viện gửi về Prudential hồ sơ điều trị của Khách hàng.

Prudential gửi quyết định & số tiền bảo lãnh.

Bệnh viện chuyển thông báo đến Khách hàng