200 ủy viên trung ương được phân bổ như thế nào

Gần 30 ủy viên đến từ các khối công an, quân đội. Số lượng người trẻ, người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chiếm đa số. Bộ Giáo dục và Y tế không có đại diện trong Ban Chấp hành trung ương khóa XII. Có 83 uỷ viên đang đảm trách chức vụ tại 62 địa phương. Tỉnh Sơn La không có đại diện nào.

1. Giới tính

2. Quê quán

3. Địa phương nhiều uỷ viên trung ương

4. Nhóm tuổi

5. Ủy viên từ tỉnh, thành

6. Cơ quan Chính phủ

Đàm Tuấn - Thành Văn