083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 11/8/2016, 13:06 (GMT+7)

Ý nghĩa các chi tiết trong cờ Hàn Quốc

Trong quốc kỳ của Hàn Quốc, 4 thẻ bát quái đại diện cho trời, lửa, nước, đất, còn thái cực đồ ở giữa tượng trưng cho âm dương hòa hợp.

Ý nghĩa các chi tiết trong cờ Hàn Quốc

Việt hóa đồ họa: Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email