083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 24/10/2018, 15:14 (GMT+7)

Xe Grab sẽ hoạt động giống taxi như thế nào?

Theo dự thảo Nghị định 86 sửa đổi đang trình Chính phủ, xe hợp đồng điện tử Grab sẽ gắn mào giống taxi truyền thống.

Xe Grab sẽ hoạt động giống taxi như thế nào?

Việt Chung - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email