083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 24/11/2017, 21:00 (GMT+7)

Xe buýt chạy bằng nhiên liệu sản xuất từ bã cà phê

Bã cà phê sẽ được sử dụng cho những chiếc xe buýt ở London, giúp giảm khí thải từ hệ thống giao thông công cộng.

Xe buýt chạy bằng nhiên liệu sản xuất từ bã cà phê
 
 

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email