083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 22/11/2019, 06:25 (GMT+7)

'Vỡ mộng' nội địa hóa ôtô tại Việt Nam

Thực tế nội địa hóa ôtô của Việt Nam sau hơn 20 năm vẫn còn rất xa mới đạt được mục tiêu.

'Vỡ mộng' nội địa hóa ôtô tại Việt Nam

Tạ Lư - Thành Nhạn

Chia sẻ bài viết qua email