083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 7/3/2018, 21:00 (GMT+7)

Vị trí hiện tại của 11 siêu tàu sân bay Mỹ

Ngoài tàu Carl Vinson thăm Việt Nam, Mỹ triển khai ba tàu sân bay hoạt động tại các vùng biển trên thế giới, 7 tàu còn lại neo đậu tại các cảng nhà.

Vị trí hiện tại của 11 siêu tàu sân bay Mỹ

Đồ họa: Tạ Lư

Chia sẻ bài viết qua email