083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 11/6/2019, 01:00 (GMT+7)

Vị trí 37 dự án BOT được đề nghị tăng phí

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến việc tăng phí 37 dự án BOT đã tới hạn theo lộ trình, với mức tăng 12-18%

Vị trí 37 dự án BOT được đề nghị tăng phí

Việt Chung - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email