083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 22/10/2016, 09:52 (GMT+7)

Vì sao quỹ hưu trí mất cân đối?

Tỷ lệ đóng góp thấp, mức hưởng lương hưu khối công chức cao, nợ đọng bảo hiểm đến 9.000 tỷ... là 3 trong số những yếu tố có thể gây "vỡ quỹ" hưu trí.

Vì sao quỹ hưu trí mất cân đối?

Tiến Thành - Thái Mạc

Chia sẻ bài viết qua email