083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 28/7/2016, 15:25 (GMT+7)

Tỷ lệ phê chuẩn các thành viên Chính phủ

Các thành viên Chính phủ mới được phê chuẩn với tỷ lệ đều trên 80%, trong đó cao nhất là Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, với hơn 97%.

Tỷ lệ phê chuẩn các thành viên Chính phủ

Tiến Thành

Chia sẻ bài viết qua email