083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 13/2/2017, 06:37 (GMT+7)

Trung Quốc xây phi pháp những gì tại quần đảo Hoàng Sa?

Trung Quốc chiếm và xây phi pháp nhiều tiền đồn, bãi đáp trực thăng tại các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc xây phi pháp những gì tại quần đảo Hoàng Sa?

Tiến Thành (nguồn: CSIS)

Chia sẻ bài viết qua email