083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 11/2/2020, 13:54 (GMT+7)

Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Việt Nam

Việt Nam liên tục nhập siêu từ Trung Quốc trong khi một phần ba lượng khách quốc tế cũng đến từ quốc gia này.

Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Việt Nam

Minh Sơn - Tạ Lư

Chia sẻ bài viết qua email