083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 12/2/2017, 00:00 (GMT+7)

Trình độ nội các của Trump so với những người tiền nhiệm

Nội các của ông Donald Trump có ít kinh nghiệm trong chính quyền và bằng cấp thấp hơn so với của ba người tiền nhiệm, nhưng trải nghiệm quân sự nhiều hơn.

Trình độ nội các của Trump so với những người tiền nhiệm

Việt Chung
(theo Roll Call)


 

Chia sẻ bài viết qua email