083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 1/6/2017, 20:47 (GMT+7)

Trẻ từ 7 tuổi được quản lý thông tin về bí mật cá nhân

Luật Trẻ em cấm công bố thông tin cá nhân của trẻ khi chưa được sự đồng ý của cha mẹ các em.

Trẻ từ 7 tuổi được quản lý thông tin về bí mật cá nhân

Kim Anh

Chia sẻ bài viết qua email