083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 24/10/2017, 20:00 (GMT+7)

Trạng thái vật lý biến dịch chuyển tức thời thành hiện thực

Dịch chuyển tức thời là hình thức di chuyển tới một địa điểm khác gần như ngay lập tức, vượt qua không gian và thời gian.

Trạng thái vật lý biến dịch chuyển tức thời thành hiện thực
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa Sajan Saini)

Chia sẻ bài viết qua email