083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 25/5/2018, 00:00 (GMT+7)

Trái Đất có thể chứa được bao nhiêu người?

Khi dân số thế giới tăng, con người sẽ gặp phải nhiều vấn đề về nguồn thức ăn, nước và chất lượng cuộc sống.

Trái Đất có thể chứa được bao nhiêu người?
 
 

Đồ họa: Life Noggin

Chia sẻ bài viết qua email